کاربران ویکی
نام کاربری :
کلمه عبور :
بازیابی کلمه عبور
ارائه گزارش پژوهشی از گروه «سلامت ویکی» در هشتمین همایش کشوری یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی

1394/11/15

گزارشی از یک کار پژوهشی در ارتباط با ویکی های سلامت تحت عنوان «استفاده از ویکی ها به عنوان ابزار نویسندگی مشارکتی برای تولید محتوای الکترونیکی سلامت» در «هشتمین همایش کشوری یادگیری الکترونیکی در آموزش پزشکی» ارائه شد.

این پژوهش که در بین 30 ارائه شفاهی این همایش معتبر پزشکی و فناوری اطلاعات انتخاب شده بود در نیمروز اول برگزاری و پس از افتتاح، ارائه شد.

نویسنده مسئول این پژوهش دکتر آرمان بهشتی روی بود که با راهنمایی خانم دکتر علیزاده و خانم دکتر زارع گاوگانی تنظیم شده بود.

برنامه ارائه روز اول

چکیده مقالات ارائه شده به صورت شفاهی

فایل پاورپوینت ارائه