کاربران ویکی
نام کاربری :
کلمه عبور :
بازیابی کلمه عبور
معرفی «سلامت ویکی» در جشنواره دانشجویی آموزشی شهید مطهری و کسب جایگاه دوم فرایندهای آموزشی

1394/2/8

جشنواره آموزشي شهيد مطهري به منظور قدرداني از فرآيندهاي آموزشي و تجليل و ارتقاء و توسعه رويه هاي آموزشي جاري در دانشگاهها با تدوين استانداردها مربوط به هر يك از فرآيندهاي آموزشي و تعيين معيارهاي سنجش و اعتبار بخشي فرآيندها و نيز توسعه فرآيندها و ابداع و ارائه فرآيندهاي جديد آموزشي برگزار مي گردد.

پروژه سلامت ویکی روز چهارشنبه 9 اردیبهشت 94 به عنوان یکی از فرایندهای آموزشی بخش دانشجویی بصورت سخنرانی معرفی شد. در این ارائه که توسط مدیر اجرایی پروژه سلامت ویکی انجام شد، ضمن بیان مسئله و تاریخچه طرح، چهارچوبهای سیستم اجرا شده نیز توضیح داده شد. که در پایان لوح تقدیر از «سلامت ویکی» به عنوان یکی از فرایندهای برتر آموزشی اهدا شد.

این برنامه در تالار شهید شایانمهر دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شد.

سایت جشنواره دانشجویی

فهرست سخنرانی ها