کاربران ویکی
نام کاربری :
کلمه عبور :
بازیابی کلمه عبور
آغاز همکاری گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با پروژه «سلامت ویکی»

1394/3/19

با نظر مثبت خانم دکتر علیزاده، مدیر گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، سلامت ویکی در جلسه گروه پزشکی اجتماعی توسط مدیران پروژه معرفی و ابعاد آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. و نهایتا با توجه به همسویی اهداف «سلامت ویکی» با رویکرد پزشکی اجتماعی و لزوم توانمندسازی دانشجویان پزشکی در انتقال مفاهیم سلامت به جامعه از طریق ابزارها و فناوری های جدید در جهت ارتقای سلامت جامعه، از سوی این گروه، موافقت شد که بصورت آزمایشی، امکان همکاری پروژه سلامت ویکی با دانشجویان پزشکی در این گروه فراهم شود.

متعاقب آن، اولین جلسه معرفی امکانات و ابزارهای سلامت ویکی روز سوم خردادماه 94 در محل دانشکده پزشکی تبریز و با حضور دانشجویان پزشکی این دانشگاه برگزار شد.