کاربران ویکی
نام کاربری :
کلمه عبور :
بازیابی کلمه عبور
نویسندگان فعال «سلامت ویکی» برای مرداد و شهریور 94 معرفی شدند.

1394/7/3

اولین گروه از نویسندگان فعال سلامت ویکی برای ماههای مرداد و شهریور 94 معرفی شدند. بر این اساس دکتر آرمان بهشتی روی دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز بالاتر از سایر پدیدآورندگان قرار گرفت. اطلاعات مربوط نویسندگان فعال در جدول زیر آمده است:

نام تحصیلات تعداد مطالب

دکتر آرمان بهشتی روی

دانشجوی پزشکی 7

دکتر فریدون برادران باقری

پزشک عمومی 3
دکتر داود بادبرین

فوق تخصص جراحی کودکان

1

دکتر مهراب پورایران

پزشک عمومی 1

دکتر امید کرمی خمان

پزشک عمومی 1

دکتر نگار مؤمن

دانشجوی پزشکی 1

دکتر مهدیه حسینی

دانشجوی پزشکی 1

دکتر فریده محمدی پر

دانشجوی پزشکی 1