کاربران ویکی
نام کاربری :
کلمه عبور :
بازیابی کلمه عبور
سطوح دسترسی

سطح یک تیم مدیریت پروژه

اعضای تیم مدیریت پروژه، وظیفه نظارت کلی بر ایجاد و عملکرد سلامت ویکی را دارند، حساب های کاربری برای کاربران(پزشکان) ایجاد می کنند و در مراحلی که ایجاد حساب کاربری توسط خود کاربر صورت گیرد، وظیفه اعتبارسنجی حساب ها را بر عهده دارند، و بر اساس میزان و کیفیت فعالیت، گروه مدیران ویکی (سطح 3) را انتخاب می کنند. همچنین مدیریت صفحات جانبی ویکی از جمله مقالات، اخبار و صفحه اول وبسایت بر عهده این سطح است.

سطح دو – ناظران ارشد متخصص

صفحاتی که در ویکی برای بیماری ها ایجاد می شود به گروه های تخصصی پزشکی تقسیم می شوند و هیچ گروهی ایجاد نمی شود مگر اینکه حداقل یک متخصص عهده دار نظارت ارشد علمی بر مطالب ثبت شده باشد. این فرد یا افراد، بر مطالب اضافه شده و ویرایش شده به طور مرتب نظارت داشته و در صورتی که با مبانی علمی رشته مذکور ابهام داشته یا مغایر اصول آن باشد در صفحه پشتیبان ویکی با ایجاد کننده محتوا وارد گفتگو می شود تا ابهام برطرف شده یا موضوع توسط خود کاربر اصلاح شود. این نظارت امکان ویرایش را نداشته اما در صورتی که مطلبی از نظر محتوای علمی مغایر اصول و غیرقابل توجیه باشد، امکان حذف تغییرات و بازگرداندن به نسخه قبل از تغییر را دارند. ناظران ارشد متخصص همچنین در صورتی که نام و یا محتوای بیماری ایجاد شده اشکال کلی داشته باشد، امکان حذف صفحه ایجاد شده را نیز خواهند داشت.

سطح سه – گروه مدیران ویکی

گروه مدیران ویکی از بین کاربران (پدیدآورندگان محتوا- سطح 4) فعالی که در ایجاد صفحات و ویرایش آنها نقش موثری دارند بر اساس گزارش های دریافتی از سیستم، انتخاب می شوند و وظیفه آنها نظارت بر صفحات و ویرایش های انجام شده است از این منظر که قوانین سلامت ویکی در مورد آنها رعایت شده یا نشده است. این سطح، امکان بازگرداندن ویرایش های صورت گرفته به وضعیت قبلی را دارند اما امکان ویرایش مطالب را ندارند. این مدیران برای دوره های یک ماهه انتخاب می شوند و در صورت عدم فعالیت موثر در پایان ماه با مدیران دیگر جایگزین می شوند. حداقل تعداد این مدیران 3 نفر برای آغاز پروژه است.

سطح چهار – پدیدآورندگان محتوا (پزشکان و دانشجویان پزشکی)

مهمترین سطح در پروژه سلامت ویکی تولید کنندگان محتوا هستند. این افراد دانشجویان پزشکی بالاتر از سال 5 و پزشکان می باشند. کد کاربری دانشجویان شماره دانشجویی و کد کاربری پزشکان کد نظام پزشکی خواهد بود. پدیدآورندگان محتوا وظیفه ایجاد صفحات بیماری ها بر اساس الگوهای مشخص شده در شیوه نامه سلامت ویکی و ویرایش مطالب آن را دارند. جزئیات بیشتر در شیوه نامه ویکی مفصلا شرح داده می شود.

سطح پنج – کاربران عادی اینترنت- بیماران

پس از اینکه ایجاد صفحات ویکی مراحل اولیه خود را گذراند، این امکان برای کاربران عادی اینترنت که از مطالب تولید شده استفاده می کنند به وجود خواهد آمد که تجارب خود را در خصوص هر بیماری در صفحه پشتیبان هر بیماری ثبت کنند. این مطالب با تایید ایجاد کنندگان محتوا(سطح چهار) امکان نمایش عمومی خواهد داشت.